Een contract voor de verbreding van het Kielerkanaal in Duitsland werd toegewezen aan DEME als onderdeel van een joint venture. De werkzaamheden gingen van start in januari 2020 en lopen tot eind 2023.

Contract voor verbreding van Kielerkanaal in Duitsland toegewezen aan joint venture met DEME

4 februari 2020
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Het Federale Waterwegen- en Scheepvaartagentschap, vertegenwoordigd door het WSA Kiel-Holtenau, gaf de joint venture de opdracht om 4 km van het oostelijke stuk van het Kielerkanaal uit te breiden. Het contract heeft een totale waarde van ongeveer 99 miljoen euro waarbij de DEME-dochterbedrijven Nordsee Nassbagger- und Tiefbau en Dredging International de baggerwerken zullen uitvoeren.

Het oostelijke stuk van het Kielerkanaal zal worden verbreed van 44 meter naar een toekomstige minimale bodembreedte van 70 meter, zodat grotere schepen daar veilig kunnen passeren. De verbreding draagt sterk bij tot een efficiëntere waterweg, die belangrijk is voor de internationale scheepvaart.

Er zullen uitgebreide landschapsmaatregelen worden genomen als onderdeel van de uitbreiding van de doorsnede van het kanaal. In totaal zal ongeveer 2 miljoen kubieke meter grond worden verzet, moeten ongeveer 58.000 m² oevers worden aangelegd en zal ruim 1 miljoen kubieke meter grond worden gebaggerd en gestort.

De uitvoeringstermijn bedraagt vier jaar, van januari 2020 tot eind 2023.

Over DEME

DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd.

DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en milieuoplossingen.

DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

DEME realiseerde in 2018 een omzet van 2,65 miljard euro. www.deme-group.com

Media contactpersoon DEME:

Vicky Cosemans, Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com
M: +32 496 588 645 - T: +32 3 250 59 22