ZWIJNDRECHT - KORTRIJK | DEME Environmental Contractors (DEC) is gestart met saneringswerken op de voormalige Eandis site in Kortrijk. Het brownfield project aan de Menenpoort wordt herontwikkeld tot een woon- en groenzone met ondergrondse parking. Het terrein van 1,5 ha maakt deel uit van een grootschalig vernieuwingsproject in Kortrijk dat zich uitstrekt van aan de Leie tot het nabijgelegen Astridpark. 

Download PDF

DEME’s milieudochter DEC start met saneringswerken op voormalige Eandis site in Kortrijk

14 april 2016
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

De sanering van de vroegere Eandis site in Kortrijk behoort tot een algemeen sloop- en saneringsproject waarbij nutsbedrijf Eandis in totaal 9 voormalige fabrieksterreinen aanpakt. Naast Kortrijk gaat het om bedrijfsgronden in Eeklo, Herentals, Mechelen, Willebroek, Oostende, Ronse, Tielt en Veurne. De werken worden telkens uitgevoerd door de tijdelijke handelsvennootschap G2G (Gasfield to Greenfield) die een partnerschap vertegenwoordigt tussen Sita Remediation en DEME Environmental Contractors (DEC).

De bodem van de vroegere Eandis site in Kortrijk is o.a. vervuild met teer, een residue van gas dat er jarenlang gewonnen werd uit cokes. Na de afbraakwerken start DEC vanaf midden juni 2016 met het afgraven van de bodem. De vervuilde grond wordt afgevoerd en verwerkt in DEC’s grondrecyclagecentra in Zeebrugge en Kallo.

Dirk Ponnet, algemeen directeur DEC Vlaanderen: “De werken in Kortrijk zijn delicaat en vrij complex door de veelheid aan ondergrondse leidingen en kabels die de site doorkruisen. Na de afbraakwerken worden sleuven gegraven om de aanwezige nutsinfrastructuur te verleggen. Bij de saneringswerken houden we uiteraard rekening met de toekomstige ontwikkeling van het gebied waarvan de contouren zijn vastgelegd in samenspraak met het stadsbestuur”.

Eens de saneringswerken zijn afgerond, wordt het terrein verkocht aan een ontwikkelaar die het stadsvernieuwingsproject kan uitvoeren. In samenwerking met het stedenbouwkundig bureau Arch & Teco is hiervoor een ontwerpontwikkelingsplan uitgewerkt. Potentiële kopers hebben meteen een verkavelingsvergunning op zak.

Wout Maddens, schepen van Stedenbouw en Stadsvernieuwing Kortrijk : “Dankzij het werk van DEC zullen we deze oude, vervuilde kankerplek aan de rand van de stad kunnen omtoveren tot een groene, prachtige woonomgeving. De stadsvernieuwing van Overleie zal zo weer een nieuwe boost krijgen.”

De saneringswerken op de voormalige Eandis site in Kortrijk duren tot eind 2016. 

Info:
Marleen Vanhecke
Communications DEME Group
M + 32 486 49 01 09
vanhecke.marleen@deme-group.com