Zwijndrecht, België, 31 maart 2015 – Afgelopen donderdag, 26 maart 2015, is DEME Concessions een samenwerkingsverband aangegaan met Nordsee Offshore MEG I GmbH om samen het MEG I offshore windmolenpark in de Duitse Noordzee te ontwikkelen.

Download PDF

DEME gaat MEG I offshore windmolenpark ontwikkelen met partner

31 maart 2015
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

MEG I zal één van de grootste offshore windmolenparken van Duitsland worden en is gelegen in de Duitse Bocht, ongeveer 45 km ten noorden van Borkum. Dit 400MW project zal hernieuwbare energie leveren aan meer dan één miljoen mensen en de CO2-uitstoot elk jaar met 1,5 miljoen ton reduceren.

DEME zal meewerken aan de verdere ontwikkeling van het windmolenpark tot de ‘financial close’. Daarna zal DEME ook betrokken zijn bij de bouw en het onderhoud van het windmolenpark en bij de langetermijnfinanciering.

Contact :
Kristof Van Loon – Deputy General Manager DEME Concessions
T +32 3 210 66 22 - M +32 470 89 27 04
Ann Wittemans - Communications Manager DEME
T +32 3 210 67 94 - M +32 470 88 04 71