Na een aantal recente successen in Afrika, haalt DEME opnieuw een reeks contracten binnen in de regio voor een totale waarde van ongeveer EUR 125 miljoen. Verschillende contracten werden de afgelopen weken afgesloten voor projecten in Angola, Benin, Ghana, Ivoorkust, Liberia en Nigeria.

Download PDF

DEME haalt meerdere contracten binnen in Afrika

5 mei 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

In Angola kende Angola LNG een 5-jarig onderhoudsbaggercontract toe voor de gasterminal in Soyo. De werken vangen midden juni 2017 aan.

In Benin won DEME een contract voor kustbeschermingswerken aan de kustlijn van Cotonou. Er zal ondermeer zandsuppletie worden uitgevoerd voor een totaalvolume van 1,5 miljoen m3, alsook de aanleg van oeverbescherming en golfbrekers.

In Ghana zal DEME meewerken aan de uitbreiding van de haven van Tema. De grootste zeehaven van Ghana, uitgebaat door Meridian Port Services (MPS), wordt verder uitgebouwd om grotere containerschepen te laten aanmeren en de vrachtafhandeling en capaciteit verder te optimaliseren. Een deel van het uitbreidingsproject omvat bagger- en landwinningswerken van om en bij de 3 miljoen m3. De start van de werken is gepland voor eind mei 2017.

In Ivoorkust werd een contract toegekend voor onderhoudsbaggerwerken in de haven van Abidjan. Het is de derde opeenvolgende keer dat de Port Autonome d’Abidjan het contract voor het onderhoud van de haven toekent aan DEME.

DEME keert ook terug naar Liberia voor onderhoudsbaggerwerken in de Freeport van Liberia. Het contract werd toegekend door de National Ports Authority van Liberia.

In Nigeria haalde DEME een contract binnen voor het Maiyegun Waterfront-project in Lagos. DEME moet er zo’n 600.000 m3 land opspuiten om het huidige niveau van een bestaand strand te verhogen. Er komen nieuwe wooneenheden, een commercieel centrum en vrijetijdsvoorzieningen aan het Maiyegun Waterfront. Dit contract volgt op het recent verworven project voor de Lagos Deep Offshore Logistics Base (LADOL). Daar werkt DEME in opdracht van Samsung Heavy Industries mee aan het aanleggen van een scheepswerf en kademuur, het baggeren van de ligplaatsen en het toegangskanaal tot de kaai.

Doorheen de jaren bouwde DEME aanzienlijke expertise op in Afrika, waar het bedrijf op dit moment verschillende grote bagger- en landwinningsprojecten uitvoert.

Voor bijkomende informatie:
Vicky Cosemans
DEME Communications
+32 3 250 59 22 
cosemans.vicky@deme-group.com