MEDCO (Middle East Dredging Company), een dochteronderneming van DEME, heeft een contract in de wacht gesleept voor de herontwikkeling van de oude haven van Doha in Qatar. In Singapore haalde DIAP (Dredging International Asia Pacific Pte Ltd) een contract binnen voor fase 2 van het Ayer Merbau landaanwinningsproject. Samen zijn deze twee contracten goed voor ongeveer 170 miljoen euro.

Download PDF

DEME sleept contracten in de wacht voor de herontwikkeling van de oude haven van Doha in Qatar en voor fase 2 van het Ayer Merbau landaanwinningsproject in Singapore

24 augustus 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Old Doha Port in Qatar

Voor de herontwikkeling van de oude haven van Doha in Qatar zal MEDCO de baggerwerken uitvoeren om het toegangskanaal te verleggen. Verder omvat het project ook de bouw van een nieuwe dukdalf.

Deze werkzaamheden volgen na de voltooiing van het project voor de nieuwe haven in Qatar, waarvoor MEDCO met succes het toegangskanaal uitbaggerde. De nieuwe haven is nu volledig operationeel en al het commerciële scheepvaartverkeer verloopt nu langs de nieuwe haven in plaats van de oude haven in Doha-stad. Wegens het groeiende cruisetoerisme implementeert het Ministerie van Vervoer en Communicatie van Qatar een herontwikkelingsprogramma voor de oude haven van Doha. Deze haven zal in de toekomst dienst doen als cruiseterminal, die de grootste cruiseschepen van de nieuwste generatie kan ontvangen.

Het contract voor dit project zal in een joint venture met Jan De Nul Group worden uitgevoerd door MEDCO.

Fase 2 van het Ayer Merbau landaanwinningsproject in Singapore

DIAP of Dredging International Asia Pacific Pte Ltd, dochteronderneming van DEME voor Zuidoost- Azië, heeft in een joint venture met Starhigh Asia Pacific Pte Ltd het contract in de wacht gesleept voor het ontwerp en de bouw van een 35 ha grote landaanwinning. De landaanwinning moet het eiland Jurong uitbreiden voor JTC Corporation, de verantwoordelijke dienst van de Singaporese overheid voor de ontwikkeling van industriële infrastructuur.

Het project omvat het ontwerp van de werken, de hydraulische studie van het landaanwinningskanaal, het bouwklaar maken van het terrein, de bouw van een dam met kustbescherming, het baggeren van “sandkey”, bodemverbeteringswerken, zandaanvoer, hergebruik van uit de zee gebaggerd materiaal, rotsen en op land afgegraven materiaal, drainage en onderhoud/omleiding van het bestaande drainagesysteem.

Voor de baggerwerken zal DIAP een “spud grab dredge” gebruiken. De werkzaamheden in het kader van dit project zullen volgens de voorwaarden uit de milieu-evaluatie en de voorschriften van het programma voor milieucontrole, -beheer en navigatieveiligheid worden uitgevoerd.

Tijdens dit project zullen de strenge normen inzake milieu- en werkplaatsveiligheid van de Singaporese overheid en DEME strikt worden nageleefd.

DIAP is sinds het begin van de jaren 1990 betrokken bij de industriële landuitbreidingen van Singapore, via contracten voor de samenvoeging van 7 bestaande eilanden tot een enkel eiland, nl. Jurong. Eerdere contracten omvatten de aanvullende grootschalige aanwinning van het westelijke deel van het hoofdeiland van Singapore bij het uitbreidingsgebied Tuas View.

Naast de uitbreidingsprojecten voor Jurong en Tuas View is DIAP momenteel bezig met de westwaartse landaanwinning voor Jurong en met fase 1 van het project voor de Tuas-terminal, dat deel uitmaakt van de Singaporese bouw van een megahaven bij het uitbreidingsgebied Tuas View. 

Met fase 2 van de landaanwinning te Ayer Merbau wordt het eiland Jurong opnieuw een stuk groter. Hier wordt een van ‘s werelds grootste centra voor olieraffinage en petrochemicaliën gebouwd, als onderdeel van de nationale ontwikkeling van Singapore.

Voor bijkomende informatie:
Vicky Cosemans 
DEME Communications 
+32 3 250 59 22