Global Sea Mineral Resources (GSR), de dochteronderneming van DEME gespecialiseerd in diepzee-ontginning, heeft de knollenverzamelaar ‘Patania II’ onthuld. Dit pre-prototype is de opvolger van de bodemtestrobot 'Patania I', die in 2017 met succes werd getest tijdens een expeditie midden in de Stille Zuidzee.

Download PDF

DEME stelt innovatief pre-prototype knollenverzamelaar ‘Patania II’ voor

21 september 2018
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Gezien de groei van de wereldbevolking en de steeds schaarse wordende grondstoffen, ontwikkelt Global Sea Mineral Resources (GSR), de specialist van DEME in de ontginning van mariene mineralen, baanbrekende technologieën voor diepzeemijnbouw. De 'Patania II' integreert het ontwerp van het eerste prototype 'Patania' met een zuigkop om polymetaalknollen van de zeebodem te verzamelen.

In 2019 vertrekt de knollenverzamelaar voor een eerste expeditie in de exploratiegebieden van GSR en de BGR (Duitse), met een testgebied van 0,1 km2. In 2013 kende de International Seabed Authority (ISA) een concessie van 15 jaar toe voor de exploratie van 76.728 km2 zeebodem in het oostelijke deel van de Clarion Clipperton Zone (CCZ) midden in de Stille Zuidzee.

Tijdens de expeditie zal de robot de op de zeebodem geoogste knollen tijdelijk in een hopper opslaan om gegevens te verzamelen om ze vervolgens opnieuw in het testgebied te leggen. GSR zal de testgegevens gebruiken om na te gaan of de technologie werkt en de milieu-impact van de testen te beoordelen.

Polymetaalknollen komen voor op de bodem van vrijwel alle oceanen en bevatten grote hoeveelheden essentiële grondstoffen, zoals nikkel, koper, kobalt en mangaan. Die metalen zijn van groot belang omdat ze een noodzakelijk onderdeel zijn van ondermeer roestvrij staal, batterijen, windturbines en fotovoltaïsche systemen.

GSR werkt samen met de Universiteit Gent om de in-situ milieu-impact van de 'Patania II' te monitoren en cruciale ontwerpgegevens te verzamelen, zodat GSR de technologie kan bijsturen om de efficiëntie te verhogen en de impact tot het minimum te beperken. Verder zal een internationaal consortium van wetenschappers van het Europees gezamenlijk onderzoeksprogramma “Gezonde en productieve zeeën en oceanen” instaan voor de onafhankelijke, transparante rapportering van bijkomende milieumetingen. Alle informatie in verband met het milieu zal openbaar gemaakt worden.

De 'Patania II' werd door GSR ontwikkeld in samenwerking met het Belgisch engineeringbedrijf De Meyer, gevestigd in Temse, België.

Over DEME

DEME, de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep, is een internationale marktleider in complexe waterbouwwerken.

Dankzij zijn organische groei is DEME, dat kan bogen op ruim 140 jaar ervaring en knowhow, nu ook actief in verscheidene aanverwante sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, de uitvoering van complexe EPC-gerelateerde waterbouwprojecten waaronder civieltechnische werken, de ontwikkeling en bouw van projecten rond hernieuwbare energie, dienstverlening voor de olie-, gas- en energiesector, sanering en recyclage van vervuilde grond en slib, het oogsten van natuurlijke rijkdommen in de zee, enz.

Zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur maakt van DEME een sterke aanbieder van totaaloplossingen voor zijn klanten. DEME beschikt over een ultramoderne, hightech en veelzijdige vloot.

De DEME Group telt 5.100 werknemers over de hele wereld en boekte in 2017 een omzet van 2,37 miljard euro. www.deme-group.com

 

Voor bijkomende informatie:

Vicky Cosemans 
Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com 
+32 3 250 59 22 or +32 496 588 645