DEME Environmental Contractors (DEC), de milieutak van DEME, installeert een plastiekvanger op de Schelde in opdracht van de Vlaamse Waterweg. Een combinatie van een vaste en mobiele installatie zal gedurende een jaar worden getest om afval uit het water op te vangen.

DEME zet zelfvarende plastiekvanger in op de Schelde

19 december 2019
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Om het toenemende probleem van vervuiling van rivieren aan te pakken slaat de Vlaamse Waterweg de handen in mekaar met de bedrijfswereld om het concept van afvalvangers te testen op de Schelde. Na een oproep van de Vlaamse Waterweg bij bedrijven om een innovatief voorstel in te dienen, heeft DEME een project voorgesteld om afval op te vangen ter hoogte van de Scheldebruggen Temse-Bornem. De testopstelling van DEME bestaat uit een vaste installatie die passief drijvend en zwevend afval uit het water opvangt en een mobiel systeem dat actief grotere stukken afval verzamelt.

De testfase, die zal starten in februari 2020, gebeurt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Instituut voor Natuur- en Bosbeheer.

Artificiële intelligentie, autonoom varen en virtual reality
De mobiele installatie bestaat uit een slim detectiesysteem, een werkboot die autonoom kan varen en een oplaadpunt. Met behulp van artificiële intelligentie wordt drijvend afval gedetecteerd door slimme camera’s, die geïnstalleerd worden op de oude Temsebrug. Een autonoom varende werkboot, de “Marine Litter Hunter” onderschept afval en duwt het naar een collectieponton. In het collectieponton wordt het afval verzameld , waarbij een kraan uitgerust met een grijper het afval overlaadt in een container.

De vaste kraan wordt vanop afstand bediend door een operator met behulp van virtual reality- en 3D vision-technologie. Wanneer de container vol is, brengt de werkboot deze autonoom naar het docking station, waar deze gelost wordt door middel van een overslagkraan op de kaai. De Marine Litter Hunter vaart volledig CO2-neutraal, waarbij het vaartuig autonoom aanmeert bij het docking station om op te laden.

Vaste installatie stroomafwaarts van Temsebrug

Naast de mobiel plastiekvanger zal DEME ook een vaste installatie testen om drijvend en zwevend afval op te vangen. De installatie zal bestaan uit een V-vormige fuik met een collectieponton.

Dirk Poppe, Managing Director DEC: “Tijdens onze activiteiten wereldwijd worden we dagelijks geconfronteerd met afval in rivieren en oceanen. Bij baggerwerken bijvoorbeeld komen we vaak grote hoeveelheden plastic tegen. Voor DEME’s milieudochter DEC, die gespecialiseerd is in ondermeer het saneren van grond, slib en water, is het een logische stap om onze expertise in te zetten om actief mee te werken aan oplossingen voor het wereldwijde afvalprobleem. Door het opvangen van plastic op rivieren kunnen we vermijden dat het in onze zeeën en oceanen belandt, waar het moeilijker is om het probleem aan te pakken. Als pioniersbedrijf blijven we inzetten op technologieën en innovaties om oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen. Door de samenwerking met de Vlaamse Waterweg kunnen we de werking van de plastiekvanger uitvoerig  testen en bekijken of we de technologie op grotere schaal kunnen inzetten op rivieren, in rivierdelta’s en in havens.”

Over DEME

DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd.

DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en milieuoplossingen.

DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is het actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

DEME realiseerde in 2018 een omzet van 2,65 miljard euro.

Bijkomende informatie:  
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com