GeoSea heeft voor de Taiwanese offshore windmarkt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met CSBC Corporation, de grootste scheepswerf van Taiwan. 

Download PDF

GeoSea sluit samenwerkingsovereenkomst met CSBC Corporation voor ontwikkeling offshore windenergie in Taiwan

21 december 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

De Taiwanese regering heeft een ambitieuze agenda vooropgesteld om het eiland minder afhankelijk te maken van nucleaire energie en fossiele brandstoffen, en de in overvloed aanwezige bronnen van offshore windenergie aan te boren.

In 2025 wil Taiwan een offshore windcapaciteit hebben van minstens 3 GW in de Straat van Taiwan. Gesteund door het stabiele wettelijke kader en de gunstige investeringsomstandigheden in Taiwan heeft een gevarieerde groep van grote internationale ontwikkelaars voorstellen ingediend die de totale geïnstalleerde offshore windcapaciteit in de volgende 10 jaar op 12 GW of meer zouden kunnen brengen.

GeoSea en CSBC zullen nu samen een Taiwanese joint venture oprichten die zal instaan voor het transport en de installatie van de funderingen en windturbines voor de betreffende windturbineparken.

De joint venture wordt een op zichzelf staand aannemingsbedrijf met enerzijds de geavanceerde technieken, gevarieerde vloot en knowhow van GeoSea, en anderzijds de kennis van CSBC van de Taiwanese markt, hun positie als belangrijkste verdediger van de industriële strategie van de Taiwanese regering wat offshore hernieuwbare energie betreft, en hun ervaring als vermaard scheepsbouwer met de knowhow om de meest geavanceerde schepen te bouwen en zeer complexe reparaties uit te voeren.

Mits alle vereiste goedkeuringen worden verkregen, zal de joint venture tegen medio 2018 in Taipei officieel opgericht worden en kort daarna de aanbestedingsprocedures aanvatten voor de aanstaande projecten voor hernieuwbare energie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Vicky Cosemans
Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com
M: +32 496 588 645 
T: +32 3 250 59 22