‘Sea Installer’, het installatieschip van DEME Offshore, voltooide met succes de installatie van 102 turbines van Siemens Gamesa, elk goed voor 7 MW, op het offshore windmolenpark East Anglia ONE op 43 km voor de kust van Suffolk.

Lees verder :

Download PDF

Installatie van turbines met succes voltooid voor offshore windmolenpark East Anglia ONE, goed voor 714 MW

30 april 2020
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Over DEME
DEME Offshore biedt wereldwijd oplossingen voor de offshore olie-, gas- en hernieuwbare energie-industrie. Het bedrijf heeft een ongeëvenaard track record in het transporteren en installeren van funderingen, turbines, kabels en substations voor offshore windmolenparken.

DEME Offshore is een dochteronderneming van de DEME Group, wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd.

DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen:
de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en milieuoplossingen.

DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

 

DEME realiseerde in 2019 een omzet van 2,62 miljard euro.
 www.deme-group.com

Contact:
Vicky Cosemans, Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com
M: +32 496 588 645 - T: +32 3 250 59 22