In het boekjaar 2017 lieten de maatschappij CFE NV en de geconsolideerde groep de volgende resultaten noteren :

Jaarresultaten 2017

28 februari 2018
Investor relations
In miljoenen euro 2016
CFE NV
2017
CFE NV
2016
CFE Group
2017
CFE Group
Omzet 48,3 57,1 2.797,1 3.066,5
Bedrijfsresultaat -8,0 -31,5 226,8 249,4
Financiële opbrengsten / Financiële kosten (netto) 66,9 58,2 -24,0 -22,2
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting 58,9 26,7 202,8 227,2
Belastingen 0,0 -0,2 -30,5 -48,4
Winst (verlies) van het boekjaar 58,9 26,5 172,3 178,8
Aandeel van de groep in dit resultaat - - 168,4 180,4