• Joint venture met baanbrekende tunnelexpertise, bestaande uit TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, DIMCO (DEME Infra Marine Contractors) en VINCI Construction Grands Projets.
  • 4 km nieuwe weg verbindt A44 met A4 in Zuid-Holland
  • 12 km wegverbreding onder verkeersbelasting met bijbehorende knooppunten
  • Contract van € 492 miljoen​
Download PDF

Joint venture Comol5 bouwt eerste deel RijnlandRoute in Zuid-Holland

30 januari 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

De provincie Zuid-Holland heeft het contract voor de RijnlandRoute toegekend aan Comol5. Deze internationale joint venture bestaat uit TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (elk 25 %), DIMCO (DEME Infra Marine Contractors) (25 %) en VINCI Construction Grands Projets (25 %). Het contract is 492 miljoen euro waard.

Comol5 zal instaan voor het heraanleggen van verkeerswisselaar Leiden West en het aanleggen van de nieuwe N434. Deze wordt 4 km lang en omvat ook een boortunnel van 2,2 km. Vervolgens zal Comol5 ook 12 km aan wegverbreding en aanpassingen aanbrengen aan de A4 en A44 om de RijnlandRoute te kunnen aanleggen. Tijdens deze werken, inclusief bijbehorende knooppunten, blijven de wegen toegankelijk voor het verkeer. Het contract omvat niet enkel de werkzaamheden, die over ongeveer zes jaar afgerond zullen zijn, maar Comol5 zal ook vijftien jaar lang instaan voor het onderhoud.

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via de A44 naar de A4 in Leiden. Deze route komt er om de toegankelijkheid van de regio en de verkeersdoorstroming te verbeteren en de economische groei te stimuleren.

De projectpartners van Comol5 zijn niet aan hun proefstuk toe wat betreft het ontwerpen en uitwerken van grootschalige infrastructuurprojecten, zoals bruggen en tunnels, en boortunnels in het bijzonder. Ze waren onder andere betrokken bij de aanleg van de Coentunnel en de spoorwegtunnel in Delft, Nederland, alsook bij de duplextunnel (geboorde dubbeldektunnel) voor de A86 bij Parijs.                                                                                                                                                                                                                                                

De offerte van Comol5 bleek op economisch vlak de meest voordelige offerte te zijn (EMVI). Dat betekent dat niet alleen de prijs, maar ook de toegevoegde waarde in overweging werd genomen. Risicobeperking en het limiteren van omgevingshinder en verkeersoverlast waren criteria die hier een grote rol speelden.

Martin Ockier, General Manager DIMCO: “Voor een complex infrastructuurproject zoals de RijnlandRoute kan DIMCO bogen op de nodige technische kennis en ervaring. De techniek van geboorde tunnels, waarin wij ons specialiseren naast maritieme civiele werken, sluit nauw aan bij baggertechnologie van de DEME Group, waar DIMCO deel van uitmaakt. Projecten op onze Benelux-thuismarkt zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van onze wereldwijde activiteiten. Met COMOL5 kunnen we rekenen op sterke en ervaren partners en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking om het project te realiseren.”

Voor meer informatie:
Vicky Cosemans
DEME Head of Communications 
+32 3 250 59 22 
cosemans.vicky@deme-group.com