De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie heeft het contract voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen definitief gegund aan Sassevaart. Op 17 juli 2017 is het voornemen tot gunning aan alle betrokken partijen al bekendgemaakt. Tijdens de verplichte termijn zijn geen bezwaren ingediend. De Nederlands-Belgische joint venture Sassevaart bestaat uit de bouwbedrijven BAM Contractors, BAM Infra Nederland en Van Laere, het baggerbedrijf Dredging International en DIMCO, specialist in water- en burgerlijke bouwkunde, beiden dochterbedrijven van DEME. Het contract heeft een waarde van 753 miljoen euro. 

Download PDF

Joint venture Sassevaart bouwt Nieuwe Sluis Terneuzen

8 september 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

De joint venture zal instaan voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud gedurende twee jaar van de Nieuwe Sluis. De Nieuwe Sluis wordt aangelegd binnen het huidige sluizencomplex Terneuzen tussen de Westsluis en de Oostsluis. De sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep. De werken zouden eind 2017 van start gaan en ongeveer vijf jaar in beslag nemen. Naar verwachting kan in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis varen.

De Nieuwe Sluis zal voor een beter toegang zorgen tot de havens van Gent en Terneuzen en een vlottere doorstroming van de scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk. De Nieuwe Sluis zal ook zorgen voor een economische impuls voor Zeeuws-Vlaanderen en de Vlaamse regio.

De partners binnen Sassevaart zijn niet aan hun proefstuk toe wat betreft het ontwerpen en uitwerken van grootschalige waterbouwprojecten, zoals sluizencomplexen en kaaimuren.

Alain Bernard, Bestuurder en CEO DEME Group: “Dit uitdagende infrastructuurproject is voor DEME’s dochterbedrijven Dredging International en DIMCO opnieuw een opportuniteit om samen hun expertise in te zetten in onze Benelux-thuismarkt, waarbij we de synergieën in onze activiteiten binnen de groep optimaal kunnen benutten. Voor DIMCO is dit in 2017, na het winnen van het contract voor de RijnlandRoute als partner in de Comol5 joint venture, het tweede grote infrastructuurproject in Nederland. Tijdens de uitvoering van het project zullen er ook opportuniteiten zijn voor DEME’s dochterbedrijf DEME Building Materials (DBM), dat gespecialiseerd is in het leveren van mariene aggregaten voor de productie van beton. Met sterke partners binnen de joint venture streven we naar een succesvolle uitvoering van het ambitieuze project Nieuwe Sluis.” 

Meer informatie op www.deme-group.com