Vandaag vond de kielleggingsceremonie plaats voor de ‘Spartacus’ op de scheepswerf van Royal IHC in Krimpen aan den IJssel in Nederland. De ceremonie is een nieuwe mijlpaal in de bouw van de krachtigste snijkopzuiger ter wereld. 

Download PDF

Kielleggingsceremonie nieuwe mijlpaal in de bouw van ‘Spartacus’, de krachtigste snijkopzuiger ter wereld

20 december 2017
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Door zijn kracht, grootte en innovatieve technologieën verlegt deze mega-cutterzuiger de grenzen in de baggersector. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van maar liefst 44.180 kW zal de cutterzuiger met een nooit geziene snelheid door nog hardere zeebodems kunnen snijden. Op die manier kan de snijkopzuiger de werkzaamheden uitvoeren zonder dat er dynamiet en explosies aan te pas komen.

‘Spartacus’ zal tot op 45 m diepte kunnen baggeren terwijl op dit moment geen enkele cutterzuiger op de markt dieper geraakt dan 35 m. Het baggerschip kan bovendien op erg afgelegen plaatsen werken met een beperkte infrastructuur, gezien de brandstofautonomie en accommodatiecapaciteit. De milieuvriendelijke snijkopzuiger zal ook andere innovaties aan boord hebben, zoals een warmteterugwinningssysteem dat de warmte van de uitlaatgassen omzet in elektrische energie.

De 164 m lange ‘Spartacus’ zal de eerste snijkopzuiger ter wereld zijn die is uitgerust met dual fueltechnologie. Het schip zal een Green Passport en een Clean Design Notation hebben. Alle nieuwe schepen in de vloot van DEME worden op een duurzame manier ontworpen. Ze beschikken over dual fuel-motoren, die zowel op LNG als op diesel werken. Dit vermindert de koolstofemissies aanzienlijk en herleidt de uitstoot van fijn stof, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) tot bijna nul.

‘Spartacus’ vervoegt de DEME-vloot in 2019. 

Voor bijkomende informatie:
Vicky Cosemans 
DEME Communications
cosemans.vicky@deme-group.com 
+32 3 250 59 22