Hamburg (DE) | Merkur Offshore GmbH is verheugd om namens zijn aandeelhouders de financial close te kunnen bevestigen van het ontwikkelingsproject van het Merkur-offshore windturbinepark, goed voor 396 MW.

Download PDF

Merkur-project bevestigt financial close

12 augustus 2016
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Merkur is een bouwklaar windturbinepark in de Noordzee, ongeveer 45 km ten noorden van de Duitse Borkum-eilanden. Het zal bestaan uit 66 turbines en na voltooiing zal het jaarlijks ongeveer 1750 GWh genereren, voldoende schone energie om ongeveer 500.000 huizen van stroom te voorzien. Er werd een totale kapitaalinvestering van circa EUR 1,6 miljard opgehaald bij investeringsmaatschappijen en banken op basis van een non-recourse projectfinanciering.

Er werd circa EUR 500 miljoen aan vermogen verstrekt door een consortium van vijf sponsors, bestaande uit Partners Group, de wereldwijde vermogensbeheerder op private markten (met een aandeel van 50% namens zijn klanten); InfraRed Capital Partners, de fondsenbeleggingsbeheerder gespecialiseerd in infrastructuur en vastgoed (met een aandeel van 25% namens zijn infrastructuurinvesteerders); DEME Concessions Wind, de infrastructuurinvesteringstak van DEME Group (12,5%); GE Energy Financial Services, de energie-investeringstak van het industrieel bedrijf (6,25%); en L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), dat optreedt in naam van en namens de Franse staat (6,25%).

Brandon Prater, Partner en Co-Head Private Infrastructure, Partners Group, verklaarde: "Gelet op het feit dat tegen 2020 verschillende steenkool- en kerncentrales in heel Duitsland buiten dienst zullen worden gesteld, komt Merkur als project perfect op tijd en zal het bijdragen aan het in stand houden van de energiebevoorrading van het land, ook met het oog op de omschakeling op lange termijn naar hernieuwbare energiebronnen binnen de stroomopwekkingsmix. Voor dit project kunnen we rekenen op sterke en ervaren uitrustings- en engineeringpartners, alsook op vermogenpartners, en we kijken er verwachtingsvol naar uit om met hen samen te werken en Merkur met succes te voltooien."

Alain Bernard, Bestuurder en CEO van DEME Group: “Met onze investeringen in het Merkur-project blijft DEME een toonaangevende speler op het vlak van de ontwikkeling van offshore windenergieprojecten in Duitsland en daarbuiten. GeoSea, de specialist van DEME inzake complexe offshore waterbouwprojecten, zal de bouw van Merkur Offshore op zich nemen. Ons specialistenteam in Bremen zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van het project, dat een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan de energietransitieplannen van Duitsland.”

Jérôme Pécresse, Voorzitter en CEO van GE Renewable Energy: "Dit is een belangrijke mijlpaal voor zowel het Merkur Offshore-project als de Europese offshore windindustrie. Het feit dat we deze financiering hebben afgerond, zorgt ervoor dat we onze state-of-the-art Haliade 150-6MW-offshore windturbine voor het eerst op grote schaal in Europa commercieel in gebruik kunnen nemen. Het Merkur-project is ook een teken van ons aanhoudende engagement om offshore windturbineparken overal ter wereld te ontwikkelen."

Het Merkur Offshore-windturbinepark zal een van de grootste windturbineparken van Duitsland zijn. GE zal 66 Haliade 150-6MW-offshoreturbines aanleveren, die geïnstalleerd zullen worden door DEME en gebouwd en beheerd zullen worden door Merkur Offshore. Het project start onmiddellijk en zal worden uitgevoerd door GeoSea, lid van de DEME Group.

Stephane Kofman, Directeur, Infrastructure bij InfraRed: “InfraRed is verheugd te mogen samenwerken met sterke partners en kijkt verwachtingsvol uit naar de succesvolle ontwikkeling en bouw van dit vlaggenschipproject op het vlak van hernieuwbare energie. Offshorewind is een sector die bijzonder goed is afgestemd op ervaren infrastructuurinvesteerders zoals InfraRed, aangezien het de mogelijkheid biedt om complexe structureringsvaardigheden in de praktijk toe te passen en zo een grootschalig Europees hernieuwbaar energieproject op te leveren dat positief zal bijdragen aan een duurzame toekomstige energiebevoorrading en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie zal verminderen. InfraRed betracht gelijkaardige opportuniteiten in Europa, maar zal ook systematische kredietverleningsactiviteiten blijven uitvoeren in belangrijke doelregio's zoals Noord-Amerika en Australazië.”

Gelet op de sterke fundamentals van het project, waaronder het contracteren en veiligstellen van de netwerkaansluiting, was de schuld geregeld in een nooit eerder geziene recordtijd van vier maanden. Een groep van tien toonaangevende internationale en lokale banken hebben ongeveer EUR 1,2 miljard aan senior zekergestelde schuld toegezegd aan het project. De groep kredietverleners bestaat uit KfW Mittelstandsbank, onder de paraplu van zijn German Offshore Wind Programme, evenals negen commerciële kredietverleners, waaronder ABN Amro, Commerzbank (Modelling en Tax Bank), Deutsche Bank (Account Bank, Facility & Security Agent, Joint Hedge Coordinator alsook Sole Book Runner); KfW IPEX (Technical Bank en Markets Bank); Natixis; Rabobank (Insurance Bank); SEB (KFW Applicant Bank); SMBC en Société Générale (Documentation Bank en Joint Hedge Coordinator).

Project Merkur werd geadviseerd door Amsterdam Capital Partners (financieel en vermogensadviseur), Deutsche Bank (schuldadviseur), Hogan Lovells (juridisch adviseur), EY (fiscaal adviseur), Marsh (verzekeringsadviseur) en PMC (hedging). De kredietverleners werden geadviseerd door Clifford Chance (juridisch), Sgurr (technisch), JLT (verzekering), Poÿrÿ Management Consulting (markt) en Operis (model). Tot slot waren CMS, Norton Rose Fulbright en Allen & Overy de juridisch adviseurs van de vermogensponsors.