Oproepingen GAVA en BAVA

3 april 2018
Corporate governance
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door 25.314.482 aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Gewone algemene vergadering: volmacht
Gewone algemene vergadering: formulier stemming via briefwisseling
Gewone algemene vergadering: intentie tot deelneming
Gewone algemene vergadering: oproeping