Op 17 oktober 2018 bereikte het BAAK-consortium – Macquarie Capital (belang van 70 procent), Ballast Nedam (belang van 15 procent) en DEME (belang van 15 procent) de Financial Close voor het PPS-project Blankenburgver- binding in Nederland ter waarde van € 1 miljard. De Blankenburgverbinding is een project voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (DBFM) van nieuwe weginfra- structuur die de verbinding tussen Rotterdam en de haven zal verbeteren - en is het grootste PPS-project dat tot nu toe in Nederland werd toegekend.

Download PDF

PPS-project Blankenburgverbinding bereikt Financial Close, bouwwerken gaan van start

18 oktober 2018
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Het BAAK-consortium werd in augustus 2017 door de aanbesteder, Rijkswaterstaat, geselecteerd als voorkeursinschrijver en het contract werd in december 2017 ondertekend. Sindsdien heeft het consortium de ontwerpen verder ontwikkeld en de benodigde vergunningen verkregen. Na de effectieve Route Degree in juli 2018 is het consortium op 1 september 2018 begonnen met de bouw en op 17 oktober werd ook de Financial Close bereikt.

Martijn Klinkhamer, directeur bij BAAK: “We zijn erg trots dat BAAK deze belangrijke mijlpaal voor het Blankenburgproject heeft bereikt. We zijn zeer tevreden met de professionele kredietgroep en de robuuste financieringsstructuur op lange termijn om de bouw- en onderhoudswerken van dit project te ondersteunen.”

Macquarie Capital trad ook op als enige financieel adviseur en debt arranger van het consortium. De totale behoefte aan senior financiering voor het project van ongeveer € 900 miljoen wordt verstrekt door commerciële kredietverleners tegen een variabele rentevoet (KBC, The Korea Development Bank, Belfius, KfW, BNG en SMBC) en institutionele kredietverleners tegen een vaste rentevoet (Natixis, MEAG en Samsung Life Insurance). De Europese Investeringsbank heeft 50 procent van de termijnlening verstrekt, voor een totaalbedrag van ongeveer € 330 miljoen, met de steun van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

Het EPCM-consortium bestaat uit een geïntegreerde joint venture tussen Ballast Nedam Infra en de bedrijven DIMCO BV en Dredging International, onderdeel van DEME Group. DIMCO en Ballast Nedam dragen hun uitgebreide capaciteiten bij voor de uitvoering van alle civiele infrastructuurwerken, tunnelinstallaties en projectmanagementactiviteiten. Dredging International zal de sleuven baggeren en de nautische werken uitvoeren en DIMCO staat in voor het afzinken van de tunnelelementen op de drukke vaargeul naar de haven van Rotterdam.

Willem Stitselaar, Managing Director en Head of Macquarie Capital in de Benelux-regio: “Macquarie Capital heeft een toonaangevende staat van dienst in het mobiliseren van kapitaal uit de private sector in grootschalige wereldwijde energie- en infrastructuurprojecten. We investeren al in de eerste ontwikkelingsstadia om de projecten waar te kunnen maken en we zijn er trots op dat we deel uitmaken van het BAAK-consortium en zo dit vitale infrastructuurproject in Nederland kunnen ondersteunen.”

Alain Bernard, directeur en CEO DEME Group: “Het Consortium brengt unieke capaciteiten samen op het vlak van financiering, de ontwikkeling van grote infrastructuurwerken, DBFM-projectmanagement en technologie voor het afzinken van tunnels. Het verheugt ons te kunnen samenwerken met sterke en complementaire partners en we kijken uit naar de succesvolle uitvoering van dit grote project. De deelname van de DEME Group, zowel als financiële partner als voor het maritieme en infrastructuuraspect van de bouwwerken, is een belangrijke succesfactor in de strategie van DEME om totaaloplossingen te leveren voor de ontwikkeling van infrastructuurprojecten. Voor DEME's dochterondernemingen Dredging International en DIMCO is het project een kans om gezamenlijk hun expertise in te zetten in onze thuismarkt, de Benelux, en de synergieën in onze activiteiten binnen de groep optimaal te benutten."                                                     Sander Lefevre, bestuurslid van Ballast Nedam: “We zijn uitermate tevreden dat we deze belangrijke mijlpaal voor dit unieke project hebben bereikt. De Blankenburgverbinding is een mooi voorbeeld van de solide projecten waaruit ons orderboek bestaat. We zijn er trots op deel uit te maken van deze uitstekende projectorganisatie. Dit sterke team combineert de expertise en kracht van verschillende disciplines. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit team een kwalitatief hoogstaand en efficiënt project zal realiseren voor Rijkswaterstaat en het tijdig zal opleveren."

Over het project

De A24 Blankenburgverbinding is een groot en complex project waarbij een snelweg met drie rijstroken tussen twee bestaande snelwegen wordt aangelegd. Het project omvat het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud (DBFM) van een nieuwe verbinding van ongeveer 4 km tussen de A15- en de A20-snelweg ten westen van Rotterdam. Er worden een landtunnel van ongeveer 500 m (Hollandtunnel), een afgezonken tunnel van ongeveer 900 m (Maasdeltatunnel) en twee grote viaducten aangelegd en de bestaande A20 wordt verbreed. De bouw zal 5,5 jaar in beslag nemen en daarna zal het consortium de nieuwe wegverbinding gedurende 20 jaar onderhouden.

Momenteel zijn op de site de voorbereidende werken gestart om toegang tot land en water te creëren.

Bij het ontwerp en de bouw van de Blankenburgverbinding staan de belangen van belangrijke stakeholders - de overheid, bedrijven en omwonenden - voorop. Met slimme technische oplossingen beperkt het consortium de impact op het milieu en het bedrijfsleven. Het consortium zal de watertunnel bijvoorbeeld met slechts twee elementen bouwen in plaats van zes elementen, zoals in het referentieontwerp was gepland. Daardoor moet de waterweg - de verbinding met de haven van Rotterdam - minder vaak worden afgesloten. Verder worden bouwmaterialen geleverd via het water en worden er waar mogelijk technieken gebruikt die de geluidsoverlast beperken.

De belangrijkste adviseurs voor het project waren Macquarie Capital (financieel adviseur en debt arranger voor het consortium), Norton Rose (juridisch adviseur van de sponsors), Stibbe (juridisch adviseur van de kredietverleners), Atkins (technisch adviseur van de kredietverleners), E&Y (fiscaal en boekhoudkundig adviseur), AON (verzekeringsadviseur van de sponsors en kredietverleners) en Operis (model auditor).

Voor bijkomende informatie:
Vicky Cosemans 
Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com 
+32 3 250 59 22 or +32 496 588 645