Dredging International, GeoSea en Tideway, dochterondernemingen van DEME, hebben belangrijke contracten binnengehaald voor het 487 MW SeaMade Offshore windpark in België. Het project bereikte de financial close op 3 december 2018.

Download PDF

SeaMade Offshore windpark selecteert DEME voor funderingen, turbines, offshore substations, inter-array- en exportkabels

3 december 2018
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

SeaMade is een combinatie van twee offshore windprojecten in België, voorheen bekend onder de namen Mermaid (235 MW) en Seastar (252 MW). Voor dit project worden 58 windturbines geïnstalleerd op 40-50 km voor de kust van Oostende.

De contracten omvatten:

Funderingen, turbines en inter-array kabels – Het EPCI-contract (Engineering, Procurement, Construction and Installation) voor de 58 funderingen en de inter-array kabels wordt uitgevoerd door Dredging International. De kabels verbinden elke turbine met het offshore substation. De fundering is van het type monopile. De windturbines hebben een naafhoogte van 109 meter en een rotordiameter van 167 meter en zijn de grootste die tot nu toe in de Belgische Noordzee werden geïnstalleerd.

Substations - De twee windmolenparken van SeaMade, Mermaid en Seastar, krijgen elk een eigen offshore substation dat de geproduceerde elektriciteit verzamelt, omzet van 33 kV naar 220 kV en exporteert naar het net. Na succesvolle samenwerking in diverse offshore windparkprojecten bundelen GeoSea, ENGIE en Smulders opnieuw hun krachten voor het SeaMade-project. Het partnerschap is verantwoordelijk voor de volledige engineering, inkoop, bouw, het transport, de installatie en de inbedrijfstelling van de twee hoogspanningssubstations.

Exportkabels - De windparken worden met twee 220 kV onderzeese hoogspanningskabels aangesloten op het Belgisch Modulair Offshore Grid. In een consortium met Hellenic Cables zal Tideway instaan voor de ontwerp-, productie- en de installatieactiviteiten en de aansluiting van de hoogspanningssubstations van de windmolenparken op het Belgisch Modulair Offshore Grid. De exportkabels hebben een gezamenlijke lengte van ongeveer 28 km.

De bouw van het project is al opgestart waarbij de offshorewerken in de zomer van 2019 van start zullen gaan. Beide windparken moeten vóór eind 2020 operationeel zijn.

De contracten die aan DEME werden toegekend, hebben een totale waarde van ongeveer 500 miljoen EUR.

Alain Bernard, directeur en CEO: “DEME en onze dochterondernemingen zijn er trots op te kunnen bijdragen aan een duurzame energietransitie in België. We zijn een pionier in de offshorewindmarkt in ons land. We zullen onze gespecialiseerde high-tech vloot, kennis en lokale ervaring inzetten om het SeaMade-project efficiënt en veilig uit te voeren en we zullen deze waardevolle ervaring benutten in tal van projecten in en buiten Europa. Na de succesvolle samenwerking voor het Rentel-project zullen we de REBO-site in de haven van Oostende opnieuw als basis gebruiken voor de assemblage, het transport en de installatie van de windturbines. We kijken er ook naar uit om samen met ons sterke partnernetwerk en alle stakeholders aan het SeaMade-project te werken. We zijn ervan overtuigd dat onze gecombineerde expertise ook in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van België om de offshorewindcapaciteit te verdubbelen tot 4 GW tegen 2025."

Over DEME
DEME, de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep, is een internationale marktleider in complexe waterbouwwerken. Dankzij zijn organische groei is DEME, dat kan bogen op ruim 140 jaar ervaring en knowhow, nu ook actief in verscheidene aanverwante sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, de uitvoering van complexe EPC-gerelateerde waterbouwprojecten waaronder civieltechnische werken, de ontwikkeling en bouw van projecten rond hernieuwbare energie, dienstverlening voor de olie-, gas- en energiesector, sanering en recyclage van vervuilde grond en slib, het oogsten van natuurlijke rijkdommen in de zee, enz.

Zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur maakt van DEME een sterke aanbieder van totaaloplossingen voor zijn klanten. DEME beschikt over een ultramoderne, hightech en veelzijdige vloot.

De DEME Group telt 5.100 werknemers over de hele wereld en boekte in 2017 een omzet van 2,37 miljard euro.

Voor bijkomende informatie: 
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com