De installatie van de exportkabel door Tideway is een wereldprimeur en een belangrijke mijlpaal in het Hornsea Project One offshore windmolenpark van Ørsted in het Verenigd Koninkrijk. De offshore exportkabel heeft een totale lengte van 467 km, ongeveer de afstand tussen Amsterdam en Hamburg, en is de langste offshore windkabel die ooit werd geïnstalleerd. De kabel werd bovendien maanden eerder dan gepland vervaardigd en geïnstalleerd.

Download PDF

Tideway voltooit installatie van de langste AC-exportkabel voor het Hornsea One-windpark in het VK

12 december 2018
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Wanneer het windpark Hornsea Project One in 2020 volledig operationeel is, zullen de 174 turbines voldoende schone elektriciteit produceren voor ruim een miljoen gezinnen. Het grootste offshore windpark ter wereld was het eerste project voor Tideways nieuwe multifunctionele schip kabellegger, de ‘Living Stone’. Dankzij een kabelcapaciteit van 10.000 ton en een geavanceerd “dual lane” kabellegsysteem, kan de ‘Living Stone’ de productiesnelheid bij kabelinstallatie aanzienlijk opdrijven. De installatie omvatte de plaatsing van exportkabels van drie verschillende offshore substations tot 120 km voor de kust, via een station dat het reactief vermogen compenseert, en door middel van de installatie van twee interlinkkabels. Tideway stond ook in voor het verwijderen van rotsblokken, de pre-sweeping en het trekken van kabels naar de substations, de installatie van kruisingen en het ingraven van de kabels.

Modular Offshore Grid
Na de succesvolle installatiecampagne bij Hornsea Project One wordt de Living Stone ingezet voor de onderzeese kabelinstallatie voor het Modular Offshore Grid van Elia in de Belgische Noordzee. Het zogenaamde 'stopcontact', inclusief een offshore schakelplatform, wordt aangesloten op vier windparken. Onderzeese kabels zullen het platform aan een substation in België koppelen, waar de windenergie geïnjecteerd zal worden in het Belgische onshore netwerk.

Over DEME
DEME, de Belgische bagger-, waterbouw- en milieugroep, is een internationale marktleider in complexe waterbouwwerken. Dankzij zijn organische groei is DEME, dat kan bogen op ruim 140 jaar ervaring en knowhow, nu ook actief in verscheidene aanverwante sectoren, zoals de financiering van waterbouw- en milieuprojecten, de uitvoering van complexe EPC-gerelateerde waterbouwprojecten waaronder civieltechnische werken, de ontwikkeling en bouw van projecten rond hernieuwbare energie, dienstverlening voor de olie-, gas- en energiesector, sanering en recyclage van vervuilde grond en slib, het oogsten van natuurlijke rijkdommen in de zee, enz.

Zijn geïntegreerde bedrijfsstructuur maakt van DEME een sterke aanbieder van totaaloplossingen voor zijn klanten. DEME beschikt over een ultramoderne, hightech en veelzijdige vloot.

De DEME Group telt 5.100 werknemers over de hele wereld en boekte in 2017 een omzet van 2,37 miljard euro.

Voor bijkomende informatie: 
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com