Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten en toelichtingen. 

Lees meer:

Download PDF

Tussentijds rapport per 30 juni 2019

30 augustus 2019
CFE