Een consortium van fondsen beheerd en/of geadviseerd door Partners Group (50%), InfraRed Capital Partners (25%), DEME Concessions (12,5%), GE Energy Financial Services (6,25%) en ADEME (6,25%), handelend namens het “France Investments fort he Future programme”, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft getekend voor de verkoop van alle aandelen in Merkur Offshore GmbH, een van de grootste operationele windmolenparken in Duitsland, aan APG en The Renewables Infrastructure Group Limited (“TRIG”).

Verkoop van 100% van participatie in offshore windmolenpark Merkur aan APG en TRIG

10 december 2019
Baggerwerken, milieu, offshore & infra

Merkur Offshore GmbH, gevestigd in Hamburg, was verantwoordelijk voor de planning en bouw van een offshore windmolenpark met een vermogen van 396 megawatt, ongeveer 45 kilometer ten noorden van het eiland Borkum in de Duitse Noordzee. Het project omvatte 66 offshore GE-windturbines van zes megawatt van het type Haliade-150 en werd volledig opgeleverd in juni 2019. Het project geniet van een gegarandeerd feed-in tarief van € 149/MWh tot 2033, naast een tienjarig O&M-contract met GE Renewable Energy voor het onderhoud van de turbines.

De gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en de toestemming van de kredietverstrekkers voor deze transactie moeten nog worden verkregen. In de eerste helft van 2020 zou alles rond zijn. DEME voegt eraan toe dat de transactie voor hen een potentiële kapitaalwinst van meer dan 50 miljoen euro zou kunnen opleveren, nog steeds afhankelijk van de definitieve close die in 2020 wordt verwacht.

BofA was de exclusieve financiële adviseur van het verkopende consortium.

Over DEME

DEME is wereldleider in de zeer gespecialiseerde domeinen van baggerwerken, waterbouwkunde en milieusanering. Het bedrijf kan bogen op meer dan 140 jaar kennis en ervaring en heeft in de loop van zijn geschiedenis als koploper in innovatie en nieuwe technologieën altijd een baanbrekende aanpak gehanteerd.

DEME’s visie is erop gericht te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen aan te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, een groeiende bevolking, vermindering van CO2-emissies, vervuilde rivieren en bodems en de schaarste van natuurlijke hulpbronnen. De activiteiten van DEME vinden hun oorsprong in de kernactiviteit baggerwerken, maar de portefeuille is in de loop der jaren sterk gediversifieerd, met onder meer baggerwerken en landwinning, oplossingen voor de offshore energiemarkt, onderzeese oplossingen en milieuoplossingen.

DEME heeft zijn wortels in België, maar is sterk aanwezig op alle zeeën en continenten van de wereld en is het actief in meer dan 90 landen. Het bedrijf kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, gesteund door een breed gamma hulpuitrustingen, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

DEME realiseerde in 2018 een omzet van 2,65 miljard euro.

Bijkomende informatie:  
Vicky Cosemans – Head of Communications DEME Group
cosemans.vicky@deme-group.com - +32 3 250 59 22 or +32 496 588 645
www.deme-group.com